Vova got wax on his finger

Vova got wax on his finger